[l10n-cs] monitor, display, screen

Petr Kovar pknbe na volny.cz
Pátek Duben 3 18:47:11 CEST 2009


Kamil Páral <ripper42 na gmail.com>, Sun, 29 Mar 2009 13:04:46 +0200:

> Při překladu gnome-control-center [1] (v novém Gnome v nabídce Systém → 
> Volby → Displej) jsme narazili na otázku, jak překládat pojmy monitor, 
> display a screen. Aktuálně je to překládáno:
> monitor → monitor
> display → displej
> screen → obrazovka
> 
> Já navrhl překládat display taktéž jako obrazovka, neboť displej jsem 
> považoval za škaredý český patvar (i když tedy je v IJČ). Tady je pár 

Chtěl by se ještě některý z překladatelů k této problematice vyjádřit?
Zatím zazněly jen jednoznačné názory držet se co možná nejpřesnějšího
překladu. Je otázka, v jakém kontextu by tohle pravidlo přesného překladu
uplatněno být nemuselo, či zda je to vůbec v nějaké situaci vhodné.

A když už jsme u otázek, komu ještě slovo "displej" připadá neestetické?
(Ano, je ve slovníku. :-)

Zdraví
Petr Kovář


Další informace o konferenci diskuze