[l10n-cs] monitor, display, screen

Pavel Šefránek ps na pjoul.cz
Sobota Duben 4 16:08:01 CEST 2009


Souhlasím s Petrem a dávám hlas řešení používát namísto třech různých
(pokud v původním znění nebudou viditelně rozlišeny) obrazovku.

Pavel Šefránek

-----Original Message-----
From: diskuze-bounces na lists.l10n.cz [mailto:diskuze-bounces na lists.l10n.cz]
On Behalf Of Petr Kovar
Sent: Saturday, April 04, 2009 2:37 PM
To: diskuze na lists.l10n.cz
Subject: Re: [l10n-cs] monitor, display, screen

Kamil Páral <ripper42 na gmail.com>, Fri, 03 Apr 2009 23:50:36 +0200:

> Myslím, že by bylo vhodné tuto striktní terminologii zapsat do 
> překladatelského slovníku, na druhou stranu bych tam uvedl zmínku, že 
> u programů, které se ne úplně přesně týkají oněch vymezených pojmů, to 
> samozřejmě je možné brát s rozumem a není nutné to striktně dodržovat.

Ano, to bude rozumné řešení, nepřijde-li někdo s úplně převratným pohledem
na věc. V případě ne tolik technicky přesného překladu by pak bylo
nejvhodnější používat české, čili srozumitelné slovo, tedy "obrazovku".

Petr Kovář
_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze na lists.l10n.cz
http://lists.ubuntu.cz/mailman/listinfo/diskuzeDalší informace o konferenci diskuze