[l10n-cs] Delete a remove

Petr Kovar pknbe na volny.cz
Neděle Červen 14 23:44:28 CEST 2009


Vážení,

v překladatelském slovníku l10n.cz, který jsem mimochodem aktualizoval o
výsledky diskusí z května a června, máme slovesa "delete" a "remove"
obě přeložena jako "odstranit". Navrhuji respektovat významové odlišení v
původním jazyce (zjednodušeně přemístit vs. zničit) a "delete" napříště
překládat jako "smazat", resp. "vymazat" (což se samozřejmě již v praxi
děje).

Podívejme se, co o každém ze sloves říká Merriam-Webster:

http://www.merriam-webster.com/dictionary/remove
http://www.merriam-webster.com/dictionary/delete

Zdraví
Petr Kovář


Další informace o konferenci diskuze