[l10n-cs] Delete a remove

Marek Černocký marek na manet.cz
Pondělí Červen 15 07:41:03 CEST 2009


delete = smazat, vymazat
remove = odebrat (položku v seznamu), odstranit (soubor)
drop = odstranit
empty = vymyzat, vyprázdnit
clear = vymazat, smazat, vyčistit

Marv


Petr Kovar píše v Ne 14. 06. 2009 v 23:44 +0200:
> Vážení,
> 
> v překladatelském slovníku l10n.cz, který jsem mimochodem aktualizoval o
> výsledky diskusí z května a června, máme slovesa "delete" a "remove"
> obě přeložena jako "odstranit". Navrhuji respektovat významové odlišení v
> původním jazyce (zjednodušeně přemístit vs. zničit) a "delete" napříště
> překládat jako "smazat", resp. "vymazat" (což se samozřejmě již v praxi
> děje).
> 
> Podívejme se, co o každém ze sloves říká Merriam-Webster:
> 
> http://www.merriam-webster.com/dictionary/remove
> http://www.merriam-webster.com/dictionary/delete
> 
> Zdraví
> Petr Kovář
> _______________________________________________
> diskuze mailing list
> diskuze na lists.l10n.cz
> http://lists.ubuntu.cz/mailman/listinfo/diskuzeDalší informace o konferenci diskuze