[l10n-cs] rip

Ji Eischmann jiri na eischmann.cz
Pondl erven 15 16:44:39 CEST 2009


Předmětem tohoto e-mailu není, jak by se mohlo podle hlavičky předmětu
zdát, žádná posmrtná kondolence, ale chtěl bych nadhodit další téma
diskuse a to je překlad slova rip a slov od něj odvozených (ripper
atd.).
V drtivé většině aplikací je ripovat/ripování atd.
Nevím, jestli je v tomto případě šťastné rezignovat na překlad.
Termín, který mi přichází na smysl je extrahovat, extrahování, taky to
není úplně český výraz, ale přece jen tvárnější.
Jeden z našich překladatelů navrhl prosté "získat".
Co si o tom myslíte?

JE
------------- dal st ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: smime.p7s
Typ: application/x-pkcs7-signature
Velikost: 1880 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : http://lists.ubuntu.cz/pipermail/diskuze/attachments/20090615/aed446f8/attachment-0001.bin 


Dal informace o konferenci diskuze