[l10n-cs] preferences, option, settings, configuration, properties

Petr Kovar pknbe na volny.cz
Pondělí Červen 29 18:51:32 CEST 2009


Milí překladatelé!

Pojďme se pustit do další debaty o dosud zcela rozkolísaném překladu
termínů popisujících konfiguraci a nastavení. Včera mě např. nemile
překvapila skutečnost, že kvůli úpravám těchto termínů na distribuční
úrovni (ano, ještě stále) :-) máme např. v appletech GNOME "předvolby", ale
někteří uživatelé vidí "volby", jiní zase "nastavení" apod. Nejen překlad či
psaní dokumentace je pak velice komplikované.

Za nejjednodušší považuji (opět) respektování existence různých termínů v
angličtině a jejich pokud možno přesný překlad do češtiny, nejsem tedy
ani zde příliš zastáncem pokusu o vlastní přístup při překládání termínů
do češtiny.

Za odraz do jisté míry ustálené podoby překladů si nyní dovolím považovat
<http://www.fi.muni.cz/~pary/term/list.cgi>.

* preferences (obvykle v plurálu) - předvolby
* option (command line option) - přepínač (na příkazovém řádku; ve Windows
ovšem "parametr")
* option - volba (ve Windows ovšem leckde "možnost")
* settings (obvykle v plurálu) - nastavení
* configuration - konfigurace (i zde se leckde vyskytuje "nastavení")
* properties (obvykle v plurálu) - vlastnosti

I zde zůstává otázkou, do jaké míry chceme přizpůsobovat překlad zvykům
uživatelů většinového operačního systému.

Prosím diskutujme.

Zdraví
Petr Kovář


Další informace o konferenci diskuze