[l10n-cs] bookmarks, favorites, sheet, spreadsheet, workbook, worksheet, stylesheet

Petr Kovar pknbe na volny.cz
Pondělí Květen 25 21:22:39 CEST 2009


Vážení!

Diskuse o "tabs" mě a asi nejen mě přivedla k dalším často se vyskytujícím
termínům, které ve slovníku l10n.cz chybí. Mé návrhy následují:

* bookmarks - záložky
* favorites - oblíbené (viz v debatě již zmíněné "Oblíbené položky" v IE)
* sheet - list (např. v tabulkovém kalkulátoru)

Poněkud problematičtější bude možná následující termín:

* spreadsheet / spread sheet - ? (taktéž např. v tabulkovém kalkulátoru)

Může to být "sešit", vyskytuje se i "tabulka", a to napříč všemi programy i
prostředími, viz:

http://en.cs.open-tran.eu/suggest/spreadsheet

Zajímavá je situace u MS: "spreadsheet" je "tabulka", výjimečně "list",
stejně jako "sheet". "Workbook" (v Excelu) je "sešit", který obsahuje více
"worksheets", "listů".

* stylesheet / style sheet - styl

Někde (Mozilla) též "kaskádový styl", což by ale mohl být rovnou "cascading
stylesheet". U MS mají "šablonu stylů" nebo "předlohu se styly".

Vaše komentáře?

S pozdravem
Petr Kovář


Další informace o konferenci diskuze