[l10n-cs] kurzor vs. ukazatel

Petr Pisar petr.pisar na atlas.cz
Nedle Duben 18 19:59:52 CEST 2010


On Fri, Apr 16, 2010 at 07:42:13PM +0200, David Kolibáč wrote:
> V KDE je např. "Zvolte si motiv kurzoru, který chcete použít
> (přejezdem myši otestujete kurzor)" -- to mi připadá v naprostém
> pořádku. Být tam místo myši ukazatel, nevěděl bych, co se po mně chce.
> Prostě slovo "ukazatel" v tomto kontextu neznám... a nejsem sám
> (ověřeno na několika BFU).
> Mám pocit, že to není právě rozšířené.

Bavíme-li se o X11, tak ty důsledně používají slovo pointer jako
slovo nadřazené k myši, tabletu, touchscreenu atd. Slovo cursor také znají,
ale označují jím pouze onu šipku, křížek či jakýkoliv jiný tvar, jehož polohu
je možné pomocí pointer/pointing device ovlivnit. Navíc je nutné vzít v úvahu,
že cursor je možné zcela zkrýt a přesto polohovací zařízení dále používat
(například ve hrách).

Osobně se domnívám, že překlady ukazatel a kurzor jsou více méně zaměnitelné.
Je sice možné jim přisoudit přesnější význam jako tu již bylo zmiňováno
výchozí a implicitní, ale v obyčjné mluvě se tento rozdíl ztratí.

Navíc pro zdůraznění hardwaru se místo pointer říká pointer/pointing device.

Čistě osobně se mi pro myš líbí sousloví polohovací zařízení a pro tu věc na
obrazovce české slovo ukazatel. Kurzor je ošklivé cizí slovo a tak jej
používám jen pro ukazatel polohy v textu.

Historická poznámka: anglické cursor má význam runner. Je to tedy jakýsi běžec
či jezdec, který ukazuje polohu. Proto možná pan Kolibáč kurzorem najíždí
a jiní zase „polohují“ _ukazatel_.

Abych se vrátil k X11, tak v současnosti se objevují polohovací zařízení
s více pointery (multi-pointer device). Pokud si chceme ujasnit českou
terminologii, měli bychom vzít v úvahu i tento jev, abychom za pár let
nezjistili, že češtinou nejsme schopni popsat stav techniky.

-- Petr
------------- dal st ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: [žádný popis není k dispozici]
Typ: application/pgp-signature
Velikost: 190 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : http://lists.ubuntu.cz/pipermail/diskuze/attachments/20100418/37785af9/attachment.pgp 


Dal informace o konferenci diskuze