[l10n-cs] xz-utils: Incorrect czech (cs_CZ.utf8) long help translation

Marek Černocký marek na manet.cz
Pátek Prosinec 3 16:58:16 CET 2010


Petr Pisar píše v Pá 03. 12. 2010 v 14:01 +0100:
> On Fri, Dec 03, 2010 at 01:34:36PM +0100, Milan Kerslager wrote:
> > Marek Černocký píše v Pá 03. 12. 2010 v 11:40 +0100:
> > > "Sparse" means "sparse matrix". Czech "řídké soubory" is no term, should
> > > be used "soubory řídkých matic" (sparse matrix files).
> > > 
> > > Excuse me for the mistranslation. Fixed PO file is attached.
> > 
> > No, ono se v češtině píše děravé soubory, resp. soubory s dírami, ne? V
> > manuálu/nápovědě bych nechal v závorce anglický termín, aby to každý
> > pochopil.
> > 
> Na „řídkém“ souboru není nic špatného. Někteří přednášející na FI MUNI tento
> termín používali.
> 
> Ale předmětem stížnosti nebyl „sparse file“, ale  „(sparse _matrix_) file“.
> Tedy že díry nemá soubor, ale matice v něm uložená.

Nakonec se opravdu jedná o "sparse file". Sice se při dekomprimaci
používají "sparse matrix", ale po upozornění autora bugu jsem v
dokumentaci dohledal, že se v tomto místě jedná o použití "sprase files"
pro výstupní soubory, pokud to souborový systém umí.

Co jsem hledal, tak se používá
- děravé soubory
- řídké soubory
Oboje už tu bylo zmíněno, tak čemu by dali další překladatelé přednost?
Můžeme to potom dát do slovníku.

M.


> -- Petr
> _______________________________________________
> diskuze mailing list
> diskuze na lists.l10n.cz
> http://lists.ubuntu.cz/mailman/listinfo/diskuze
Další informace o konferenci diskuze