[l10n-cs] downgrade

Miroslav Kure kurem na upcase.inf.upol.cz
Neděle Únor 13 19:14:47 CET 2011


On Sun, Feb 13, 2011 at 05:01:43PM +0100, David Kolibáč wrote:
> Zdar a sílu,
> 
> překládám text o správci balíčků. Operuje se v něm s termíny "update",
> "upgrade" a "downgrade"
> * Překlad "update" jako "aktualizace" je jasný a srozumitelný, resp. zažitý.
> * Pro "upgrade" je ve slovníku něco jako "povýšení", což se mi hrubě
> nelíbí, je to nesrozumitelné, pokud není explicitně uvedeno "povýšení
> verze".

Mezi update a upgrade ve významu aktualizace balíku na novější verzi
nečiním žádný rozdíl.

Navíc mají v APT oba příkazy jiný význam:
 - update aktualizuje informace o dostupných balících
 - upgrade pak aktualizuje balíky na novější verze

> * Pro "downgrade" jsem se setkal s vysloveně špatným překladem
> "ponížení verze". Bohužel nic vhodného, ale přiměřeně dlouhého mě
> nenapadá. "návrat ke starší verzi" je dost dlouhý.

Vzhledem k tomu, že APT downgrade nepodporuje, tak mám život
jednodušší :-)

Když ne ponížení, tak už asi zbývá jen degradace.

-- 
Miroslav Kuře


Další informace o konferenci diskuze