[l10n-cs] downgrade

Petr Pisar petr.pisar na atlas.cz
Neděle Únor 13 19:37:49 CET 2011


On Sun, Feb 13, 2011 at 05:01:43PM +0100, David Kolibáč wrote:
> * Překlad "update" jako "aktualizace" je jasný a srozumitelný, resp. zažitý.
> * Pro "upgrade" je ve slovníku něco jako "povýšení", což se mi hrubě
> nelíbí, je to nesrozumitelné, pokud není explicitně uvedeno "povýšení
> verze". Jelikož "upgrade" ~ "major update", zvažuji překlad
> "aktualizace" s nějakým přídavným jménem (něco jako
> "významná/větší/rozsáhlejší aktualizace").

Některé balíčkovací systémy rozlišují mezi verzí a revizí, což odráží i slova
upgrade a update. Můžete zkusit „instalovat novou verzi/revizi“. Ale chápu,
že je to moc dlouhé.


> * Pro "downgrade" jsem se setkal s vysloveně špatným překladem
> "ponížení verze". Bohužel nic vhodného, ale přiměřeně dlouhého mě
> nenapadá. "návrat ke starší verzi" je dost dlouhý.
> 

Pokud se vám nelíbí jednoslovné  „povýšit“ a „s/ponížit“, rozepište je jako
„zvýšit“ a „snížit verzi“.

-- Petr
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: application/pgp-signature
Size: 190 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.ubuntu.cz/pipermail/diskuze/attachments/20110213/9fa11b22/attachment.pgp>


Další informace o konferenci diskuze