[l10n-cs] raise / lower

Marek Černocký marek na manet.cz
Pondělí Leden 24 19:27:48 CET 2011


Rád bych probral výrazy „raise“ a „lower“. Tyto jsou používány v
situacích, kdy se něco stohuje na sebe - třeba okna na ploše nebo
obrazce v kreslícím programu.

Co jsem se díval, z velké části je to otrocky překládáno jako
„zvýšit“/„snížit“, což se mi vůbec nelíbí. Zní to divně a nevystihuje to
podstatu.

Daleko lepším překladem je „přesunout do popředí“ / „přesunout do
pozadí“ (nebo „odsunout do pozadí)“, „přenést do popředí“ / „přenést do
pozadí“ nebo kde to jde i bez slovesa „do popředí“ / „do pozadí“. A nebo
také „… nahoru“ / „… dolů“

Pokud se pracuje ve více úrovních, tak předchozí je pro úplně horní nebo
dolní úroveň (někdy je to doplněno o slovo „úplně“. Pro posun o jednu
úroveň se pak používá „přesunout výše“ / „přesunout níže“ nebo
„přesunout o úroveň výše“ / „přesunout o úroveň níže“ a případně opět
bez slovesa.

Kterou formulaci byste navrhovali zanést do slovníku? V situacích, kdy
je málo místa, třeba v nabídce, lze používat verze bez slovesa a v
delších popisech to pak rozvést.

MarvDalší informace o konferenci diskuze