[l10n-cs] Deploy

Adam Pribyl pribyl na lowlevel.cz
Úterý Leden 15 21:38:36 CET 2013


On Tue, 15 Jan 2013, Karel Volný wrote:

>
> ...
>> Na tom by mi nejvíce vyhovovalo "nasazení", což by pak vedlo k tomu, že
>> DEPLOY by bylo "nasadit".
>
> +1, to je IMO vyhovující

Take bych pouzil nasadit.

>
> K.

Adam Pribyl


More information about the diskuze mailing list