[l10n-cs] [slovník] locale

Michal Stanke mstanke na mozilla.cz
Pátek Prosinec 2 08:45:58 CET 2016


Michal Stanke

      * *locale*: Zde bych přidal možnost překladu jako /jazyk/, ale
        záleží na kontextu použití.


Stanislav Horáček

    Má-li stejný význam jako "jazyk", asi by měl být "language" už v originále.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.l10n.cz/pipermail/diskuze/attachments/20161202/8f1515ed/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3505 bytes
Desc: Elektronicky podpis S/MIME
URL: <http://lists.l10n.cz/pipermail/diskuze/attachments/20161202/8f1515ed/attachment.bin>


Další informace o konferenci diskuze