[l10n-cs] [slovník] argument, parametr

Michal Stanke mstanke na mozilla.cz
Úterý Prosinec 6 07:46:30 CET 2016


Ahoj.

Výstup z včerejší diskuze 
<https://riot.im/app/#/room/#l10ncz:matrix.org/$14809645883933225XsXEB:matrix.org>: 
překládat budeme podle originálu. Rozdíl mezi argumentem a parametrem 
ale doplníme do slovníku. Shrnul to Jan Tojnar "argument je to, co se 
funkci/příkazu předává; parametr je část definice funkce, pojmenovává 
proměnné sloužící k přístupu k hodnotě argumentu uvnitř programu". Další 
zdroj je 
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-an-argument-and-a-parameter.

Necháme ještě čas do konce týdne a pak zahrnu do slovníku.

Michal Stanke

Dne 2.12.2016 v 08:33 Michal Stanke napsal(a):
> On Wed, Oct 26, 2016 at 07:35:00PM +0200, Michal Stanke wrote:
>
>   *argument, parametr*: Neměli bychom zde nějak vymezit význam na
>   základě reálného použití a nespoléhat se na originál v angličtině?
>   Pokud tedy má smysl odlišovat.
>
> Stanislav Horáček
>
>   A měly by se doplnit významy v jiném kontextu než v příkazovém řádku
>   (třeba argument/parametr funkce považuji za synonyma).
>
>   Pokud však originál neodpovídá realitě, měli bychom se v první řadě
>   pokusit o změnu originálu.
>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.l10n.cz/pipermail/diskuze/attachments/20161206/1d6ee42d/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3505 bytes
Desc: Elektronicky podpis S/MIME
URL: <http://lists.l10n.cz/pipermail/diskuze/attachments/20161206/1d6ee42d/attachment.bin>


Další informace o konferenci diskuze