<html><body>V kontextu se mi nezdá, že by bylo možno použít pouze jedno české slovo. Mě by <br>se to líbilo třeba takto:<br><br><br>> <br>>  - The SUSE Cloud Admin Server has been deployed.<br>...byl nasazen.<br><br>>  - If your network deploys a custom SMT server, set the URL of the SMT<br>Pokud vaše síť využívá....<br><br><br>> Server - Deploying image %1...<br>..... zavádění obrázku<br><br>>  - The public key will be saved as a DNS TXT record in<br>> <b>/var/db/dkim/[mydomain].public.txt</b> and needs to be deployed to an<br>> according Domain Name Service. - <i>off</i> is recommended for new<br>....musí být nasazen....<br><br>Zd.</body></html>